ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ

POZWOLENIE NA BROŃ

 

 

POZWOLENIE NA BROŃ

„Lepiej być sądzonym przez dwunastu, niż niesionym przez sześciu.”

Życie stwarza nam różne scenariusze i mnóstwo ludzi żyłoby do dzisiaj, gdyby w sytuacji zagrożenia życia mieli dostęp do broni palnej.

Żyjemy w czasie przedwojennym (według premiera Polski) i nawet jeśli dojdzie kiedyś do konfliktu zbrojnego na terenie naszego  kraju, powstanie chaos, w którym bardziej od spadających rakiet będziesz obawiać się napadów na tle rabunkowym, seksualnym, w poszukiwaniu żywności i innych zagrożeń,  niekoniecznie ze strony obcych wojsk.

 

Mieszkasz na uboczu, pod lasem, pod miastem? Czas pomyśleć o pozwoleniu na broń palną! 

 

Zapewne już słyszałeś, że w Polsce lepiej w napastnika rzucić pistoletem, niż do niego strzelać. To mit!  Obrona przed bezprawnym zamachem (atakiem) jest prawem gwarantowanym przez obowiązujący w Polsce Kodeks Karny.

Art. 25 KK

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

Art. 26 KK

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Odeprzeć bezprawny, bezpośredni zamach na dobro chronione prawem, np. nasze życie, możemy z każdej broni, niezależnie w jakim celu zarejetrowanej. Chronić życie możemy nawet bez pozwolenia na posiadanie broni, jeśli podczas zagrożania  mamy chwilowy dostęp do broni.

Skoro już wiesz, że w sytuacjach zgrożenia życia lub zdrowia możesz użyć  broni do obrony,
sprawdźmy, czy możesz otrzymać na nią pozwolenie.

Nie otrzymasz pozwolenia na broń palną jeśli:

 1. Nie masz ukończonych 21 lat (od 18 lat tylko do celów sportowych i łowieckich  na wniosek niektórych instytucji lub organizacji);
 2. Masz stwierdzone zaburzenia psychiczne lub ograniczoną sprawności psychofizycznej;
 3. Wykazujesz istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 4. Jesteś uzależniony od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. Nie posiadasz miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Stanowisz zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
 7. Skazano cię prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Skazano cię prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Niestety w Polsce nie otrzymasz powolenia na broń tylko dlatego, że chcesz.

W naszym kraju musisz przedstawić urzędnikowi ważną przyczynę posiadania broni.

Ważne przyczyny posiadania broni zgodnie z Ustawą to:

 1. Stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia
 2. Jesteś myśliwym (uprawniania do polowania)
 3. Jesteś zawodnikiem  z patentem strzeleckim w ramach PZSS
 4. Należysz do stowarzyszenia organizującym rekonstrukcje historyczne i bierzesz czynny udział w działalności statutowej
 5. Należysz do stowarzyszenia  o charakterze kolekcjonerskim
 6. Nabyłeś  broń w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia
 7. Prowadzisz działalność w zakresie szkoleń o charakterze strzeleckim i masz na to stosowne uprawnienia

 

Jeśli mamy już ważną przyczynę posiadania broni, właściwy organ Policji wyda nam pozwolenie na broń (jeśli zdamy egzamin)  stosownie do w/w przyczyn w celach:

 1. ochrony osobistej lub osobno do ochrony osób i mienia;
 2. łowieckich;
 3. sportowych;
 4. rekonstrukcji historycznych;
 5. kolekcjonerskich;
 6. pamiątkowych;
 7. szkoleniowych

Najcześciej wybieranymi  pozwoleniami na broń są pozwolenia do celów sportowych i kolekcjonerskich. Osoby, które zaliczą egzamin na patent strzelecki mogą złożyć wniosek o  pozwolenie na broń do celów  sporotwych i kolekcjonerskicj jednocześnie, nie musząc zdawać egaminu przed WPA.

Który rodzaj pozwolenia wybrać?  To zależy od kliku czynników, a poniższa tabelka powinna pomóc w wyborze.

CEL KOLEKCJONERSKI CEL SPORTOWY
Noszenie broni Można tylko przenosić/ przewozić w pudełku, futerale itp. Można nosić przy sobie załadowaną broń
Egzamin przed komisją WPA KWP PZSS
Koszt egzaminu 18% najniższej krajowej 400zł
Egzamin teoretyczny 20 pytań 10 pytań
Egzamin praktyczny Łatwiejszy (pistolet z 15m) Trudniejszy (pistolet z 25m)
Koszty utrzymania pozwolenia Już od 10zł/rok Kilkaset złotych rocznie: udział w zawodach, opłaty członkowskie w klubie strzeleckim
Pozwolenie na ile broni 10 sztuk 5 szt
Ważne !!! Musisz zdać egzamin praktyczny z każdej zadeklarowanej przez siebie broni. Oblesz tylko jedną, nie otrzymasz pozwolenia na żadną broń Otrzymasz pozwolenie na broń, z której zaliczyłeś strzelanie. Pozostałe niezaliczone możesz poprawić innym razem

Najtrudniejszy jest egzamin praktyczny z pistoletu. Dlatego kiedy przyjdziesz do mnie na szkolenie, już podczas pierwszego strzelania będziemy w stanie stwierdzić, czy poradzisz sobie z 25 metrów (w celach sportowych) czy może pewniejszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie strzelanie z 15m, czyli egzamin na pozwolenie w celach kolekcjonerskich. Zaliczenie strzelania z karabinu CZ i strzelby jest proste i nie stwarza problemów. Wystarczą zajęcia teoretyczne i 10 strzałów, aby przekonać się, że nie będzie z tym najmniejszego problemu.

 

Umów się na  szkolenie do egzaminu na pozwolenie na broń kolekcjonerską

umów się na  szkolenie do egzaminu na dopuszczenie do posiadania broni

umów się na  szkolenie do egzaminu na patent strzelecki

2023 © nauka-strzelania.eu

Wykonanie:
makaredo.pl